Wie is Nico Wolter

Drs. Nico Wolter

Even voorstellen

Drs. Nico Wolter is arts en lijdt al decennialang in ernstige mate aan een complex van reumatische aandoeningen. Dat was eind jaren zeventig wel anders. Toen had hij een veelbelovende carrière als profvoetballer in het vooruitzicht bij Roda JC.

Een mooi perspectief. Een perspectief dat echter werd verstoord door aanhoudende en destijds onverklaarbare klachten. Dit bleek de ziekte van Bechterew te zijn. Door deze ziekte is hij sinds de jaren negentig volledig verstijfd. Dit, gecombineerd met de ziekte van Crohn, maakte het noodzakelijk dat hij een nieuw perspectief kreeg. Dit perspectief vond hij in de studie medicijnen die hij in Maastricht heeft gevolgd. Na zijn studie is hij als bedrijfsarts en specialist re-integratie aan de slag gegaan. Gedurende zijn gehele carrière is hij betrokken geweest bij initiatieven voor reumapatiënten. Tot 2020 is hij tevens verbonden geweest aan Care Innovation aan het MUMC+.

Vanuit een positieve mindset en met behulp onder meer zorgvuldig gekozen interventies, trainingen en kuren, levert Wolter een actieve en productieve deelname aan de arbeidsmarkt tot op de dag van vandaag.

Op basis van zijn eigen ervaringen met beschikbare vormen van therapie en behandeling, ontwikkelde hij tegen het einde van de jaren ’90 een multidisciplinaire behandelmethode voor mensen met reumatische aandoeningen.

Resultaten wetenschappelijk onderzoek

Drs. Nico Wolter initieerde een onderzoek naar de meerwaarde van kuren. In zijn behandelmethode combineerde Wolter met name fysio- en hydro-therapeutische behandelingen met kuurbehandelings-componenten. De behandeling werkte voor hemzelf bijzonder positief en daarom initieerde hij een uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar zijn behandelmethode. De conclusies van dat wetenschappelijk onderzoek waren spectaculair. In vergelijking met gebruikelijke behandelingen leidde de nieuwe behandeling tot langer aanhoudende, positievere medische en levenskwaliteit effecten. De fysieke en psychische belastbaarheid van de patiënten nam sterker toe en hield langer aan. Ook bleek de nieuwe behandeling in algemene zin meer kosteneffectief dan gebruikelijke behandelingen.

Gezien de positieve resultaten van de eerdere onderzoeken is Wolter op zoek gegaan naar manieren om de methode te optimaliseren. De behandelmethode werd verrijkt met spa-componenten, psychologische en arbeidsdeskundige componenten. Dit resulteerde in een multidisciplinaire behandelmethode: de drs. Nico Wolter Therapie (NWT).

De voordelen van de integrale behandeling – in het kort – op een rij:

  • 90% van de deelnemers waren na de interventie duurzaam arbeidsgeschikt;
  • sterk verbeterde fysieke en psychische belastbaarheid;
  • minder zorggebruik;
  • toename van arbeidsproductiviteit.
Omdat er sprake is van eerdere re-integratie en een toename van de arbeidsproductiviteit in combinatie met minder zorggebruik, alsmede een beperkte uitval in de periode na afloop van de behandeling, ontstaat een duidelijk economisch voordeel bij toepassing van de integrale behandelmethode van Wolter. Daarbij zijn de netto kosten per voorkomen verzuimdag relatief beperkt gebleken. De al aangetoonde positieve langetermijneffecten van de integrale behandelmethode zullen naar stellige verwachting het positieve economische resultaat versterken.